Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | F | H | K | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
2.
BP
Fungovanie ekologického poľnohospodárstva na Slovensku
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
3.
DP
Hodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.
Katedra ekológie (FEŠRR)
I-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
6.
BP
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
7.BP
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
8.
BP
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DP
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
DP
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
DP
Municipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
DP
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / -- Fedorov, V.
13.
BP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióneKatedra práva (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.BP
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
16.
DPPodnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióneKatedra práva (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
17.
BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
DPSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Čechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Priečková, D.
20.DPSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovcePauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVT
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
The third sector as a subject of environmental law in the concrete region
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
23.DPTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BPÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
25.
DP
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BP
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1
--
29.
DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--