Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | F | H | K | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRD
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Fungovanie ekologického poľnohospodárstva na Slovensku
Department of Law (FESRD)
B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1
--
3.
DT
Hodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
4.
BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.
Department of Ecology (FESRD)
B-EMGFESRD
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.
Department of Ecology (FESRD)
B-EMG
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
6.
BT
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚDepartment of Law (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1--
7.BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic0 / 1
--
8.BT
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
9.
DT
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Hanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1--
10.
DT
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic
0 / 1
--
11.
DT
Municipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesDepartment of Law (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic0 / 1--
12.DT
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / -- Fedorov, V.
13.
BT
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
14.DTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic0 / 1--
15.
BT
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energieDepartment of Law (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
16.
DT
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
18.
DTSchool system innovations in selected EU countries
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Department of Law (FESRD)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Priečková, D.
20.
DT
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovcePauková, Ž.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
SUADetails of topic0 / 1--
21.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressDepartment of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
22.DTThe third sector as a subject of environmental law in the concrete region
Department of Law (FESRD)
I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1
23.
DTTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióneDepartment of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic
0 / 1
--
24.
BT
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Čechmánek, K.
Department of Law (FESRD)
--
FESRD
Details of topic
1 / 1
25.DTVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraDepartment of Law (FESRD)
--
FESRDDetails of topic0 / 1--
26.
BT
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic0 / 1--
27.BT
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
28.
BT
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRDDetails of topic0 / 1
--
30.DT
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1
--
32.DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic0 / 1
--