Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.DizPÚloha verejného sektora pri podpore udržateľného poľnohospodárstva, výrobe potravín a rozvoji vidieckych komunít v rámci integrovaného rozvoja vidiekaSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BPÚroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
BP
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
5.DPÚzemná samospráva: Áno, či nie?Čechmánek, K.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
2 / 2
Onufer, D.
Ferancová, P.