Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
2.BPAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Schneiderová, L.
3.
BP
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
Fehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Palovičová, H.
4.
BP
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom území
Zuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
BP
Analýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom územíZuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Ondrisová, K.
8.BP
Analýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcí
Gubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Lacika, J.
10.
DPAssessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in UzbekistanEliašová, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Reymov, T.