Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPActivation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Schneiderová, L.
3.BPAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAnalýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom územíZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAnalýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom územíZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAnalýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lacika, J.