Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Comparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countries
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BPComparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countriesKatedra práva (FEŠRR)B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1