Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPDlhová politika vybraných miestnych územných samosprávBalážová, E.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Repiská, M.
2.DPDopady elektronizácie v štátnej správe SR na služby poskytované klientomMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lokajová, A.
3.DizPDržba poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a jej vplyv na rozvoj vidiekaPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPDuálne vzdelávanie na stredných školách ako most medzi učením a praxouMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ligačová, M.