Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Determinants of innovation production in the private sector in rural areasHrivnák, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
2.
BP
Determinanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Hrivnák, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Pliešovský, J.
3.
BP
Development of economic policy in a chosen EU member stateKatedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
DP
Dostupnosť služieb súkromného sektora na vidiekuFáziková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Dynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Dynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónu
Fáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DizP
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--