Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-ZBC
B-EMZ
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPElektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernmentSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, K.
4.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krist, M.
5.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Miklušová, S.
6.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šubertová, S.
7.DPEvent marketing a jeho vplyv na rozvoj obcíBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kvasnovská, L.
8.DPExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasyGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Halenárová, M.