Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPEfficacy of sorted collection of municipal waste (in selected municipalities) of the regionMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Valenćiková, M.
2.BPeGovernment a informačné systémy obcíValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
3.DizPEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny zmena funkcií a adaptačný potenciál v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)D-EMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPEnergetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.Gaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Mazúrová, K.
5.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kudláčová, V.
6.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Civáňová, J.
7.DPEvaluation of socio-economic development of selected EU countries in the frame of EURumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Regrut, M.
8.DPExamination of the position rent influence on the price and localization of economic activities in selected settlementsMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Alimova, N.