Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Vargová, A.
2.
BP
Ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na Slovensku
Šiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-ZBC
B-EMZ
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.DP
Elektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Molnár, K.
4.
DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Krist, M.
6.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcí
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
8.DPExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1