Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Finančná analýza obce
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 2
--
2.BP
Formy sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Krumpálová, V.