Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTHodnotenie výkonu kompetencií obcí na úseku stavebného poriadkuMarišová, E.Department of Law (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
2.DTHodnotenie diverzity vyšších rastlín v porastoch rastlín využívaných na energetické účelyKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
3.DisTHodnotenie ekosystémov a ekosystémových služieb a ich zonácia vo vybranom regióne oblasti Aralského jazera v UzbekistaneFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
4.BTHodnotenie fenológie vybraných skupín bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 2--
5.DTHodnotenie implementácie prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupineTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Bédiová, V.
6.DTHodnotenie marginality vidieckeho regiónu a návrh jeho využitia pre bioenergetiku (región podľa výberu študenta )Jureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPSUADetails of topic0 / 3--
7.DTHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kratinová, B.
8.BTHodnotenie variability kvitnutia vybraných druhov na základe analýzy herbárových záznamovEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 2--
9.BTHodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmi vybraných obcíKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Godárová, P.
10.DTHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Slovensku pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
11.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej obciHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Miklušová, S.
12.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej oblastiHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Halenárová, M.
13.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej oblastiHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Páleník, P.
14.BTHospodárenie s vodou vo vybranom území SRBielek, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--