Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPHodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesaEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPHodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste TrstenáMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Furdeková, I.
3.BPHodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lörincová, D.
5.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Roháčová, K.
6.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu ŠaľaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Bédiová, K.
7.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demešová, M.
8.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Cziriová, J.
9.BPHodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sámela, F.
10.DPHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPHodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zemeZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPHodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmiKončeková, L.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížineZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPHodnotenie využívania dotačného programu mesta VráblePapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 2 Švéda, R.
17.DPHodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácieKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPHodnotenie zelenej infraštruktúry mestaEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--