Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPHodnotenie ekologických a environmentálnych aspektov pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energieFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPHodnotenie fenológie vybraných skupín bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPHodnotenie kvality dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie pre cestné stavbyFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Marušincová, V.
4.DPHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPHodnotenie variability kvitnutia vybraných druhov na základe analýzy herbárových záznamovEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
6.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krajmerová, N.
8.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
11.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Horniak, L.
12.DPHospodárska politika v podmienkach SR a výhľady do budúcnostiKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šebík, A.