Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Harmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SR
Beresecká, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.DP
Hodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesa
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Ivan, J.
3.DP
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Furdeková, I.
4.
BP
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
5.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Lörincová, D.
6.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Roháčová, K.
7.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu ŠaľaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Bédiová, K.
8.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Cziriová, J.
9.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SR
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Sámela, F.
11.DP
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Kotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Supek, I.
12.
DP
Hodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zeme
Zuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Hodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.
Katedra ekológie (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Hodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížine
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.BPHodnotenie využívania dotačného programu mesta VrábleKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefunková, I.
16.
BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 2 Švéda, R.
17.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácieKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Hodnotenie zelenej infraštruktúry mesta
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Dubovská, M.
19.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1