Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineEliašová, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-VKFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DP
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad Hronom
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Mališová, M.
3.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteKatedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Nová, P.
4.BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
6.
DP
Institutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different Approaches
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / --
--
7.
DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch
Hrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese Komárno
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Kárpáty, E.