Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPIdentifikácia a hodnotenie alejí a stromoradí vo vybranom katastrálnom územíKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Medveďová, K.
2.BPIdentifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPIdentifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom územíKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýsová, T.
4.DPIdentifikácia funkčných skupín epigeionu opadavého listnatého lesa na stanovištiach s rôznym typom manažmentuEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šmýkalová, D.
5.DPIdentifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPImplementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ligačová, B.
7.DPImplementácia prístupu CLLD na Slovensku a vo vybranej miestnej akčnej skupineTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lacko, D.
8.DPInovatívny produkt cestovného ruchu - možnosť rozvoja vidieckeho priestoruBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Babčanová, S.
9.DPInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
10.DizPInštitucionálne prostredie ako faktor regionálneho a miestneho rozvojaRoháčiková, O.Katedra verejnej správy (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPInštitucionálne zabezpečenie regionálnej politiky vo vybraných štátoch EÚFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kacz, R.