Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Talán, M.
2.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaKatedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
3.
BP
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Katedra práva (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BPKomparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EUKatedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
7.BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Gubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
8.
BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPUPodrobnosti témy1 / 1
9.
DP
Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneKatedra práva (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
2 / 1
Šothová, J.
Krupová, N.