Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | F | H | K | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaKatedra ekológie (FEŠRR)B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
5.
BP
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--