Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krajčo, S.
2.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Talán, M.
3.BPKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPKomparácia uplatňovania nástrojov marketingovej komunikácie vybraných obcí Nitrianskeho krajaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Nogová, A.
5.BPKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kovalčíková, S.
6.DPKomunitný plán rozvoja sociálnych služieb vybranej obce na SlovenskuJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Petrus, K.
7.DPKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 1 Ducký, P.
Marinov, F.