Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondov
Mariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Lokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióne
Fáziková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--