Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTManažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu resp. mikroregiónuKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Miškolciová, M.
2.DisTMeranie a analýza výkonnosti, nákladovosti a prepojenosti procesov vykonávaných orgánmi štátnej správy s procesmi vykonávanými samosprávnymi orgánmi (externa)Roháčiková, O.Department of Public Administration (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
3.DisTMeranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovaniaJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
4.DTMožnosti a formy podpory rozvoja podnikania vo vybranom regióne SlovenskaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Chudicová, V.
5.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu mesta Trnava v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Karas, D.
6.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu okresu Nitra v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zentková, R.
7.DTMožnosti financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Čermáková, D.
8.DTMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Mandelíková, J.
9.DisTMožnosti pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energie (externa)Fehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
10.DTMožnosti udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy vo vybranej obciHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Belková, M.
11.DTMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
12.DTMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
13.DTMožnosti využitia odpadov vo vybranej lokalite na výrobu biopalívGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Legutky, B.
14.DTMožnosti využitia skládkového plynu na výrobu elektrickej energie, tepla, a biopalivaGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Orečný, J.
15.BTMultiplikačný efekt rybej farmy na miestny rozvojFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
16.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--