Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPManažment rozvoja inovatívnych a start-upových foriem podnikania vo vidieckom priestoreMura, L.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPMarketingový mix modelu orientovaného na spotrebiteľa vo vybranom podniku mesta NitraBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ábelová, Ľ.
3.DizPMeranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovaniaJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPMonitoring využívania environmentálnych technológií v regióne (konkrétny región podľa výberu študenta)Jureková, Z.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vaňková, I.
6.DPMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Grechová, M.
7.BPMožnosti podpory propagácie kultúry vo vybranom regióneBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPMožnosti uplatnenia separátu anaeróbnej fermentácie na trhu ako hnojiva pre poľnohospodárske plodinyGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Smitková, E.
9.DPMožnosti využitia obnoviteľných zdrojov v podmienkach SR vo väzbe stratégiu Európy 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Spišiaková, K.
10.BPMožnosti využitia odpadového tepla v obci BzovíkGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--