Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPMarketing communication tools of a public company in Nitra regionRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dubeň, M.
2.BPMetódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služiebEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vaňková, I.
4.DPMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Grechová, M.
5.DPMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vaľková, H.
6.DPMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPMožnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci BzovíkGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--