Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPMarketing communication tools of a public company in Nitra regionRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
2.BP
Metódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služieb
Eliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
3.
DP
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
5.
DP
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
6.
DP
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Giertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
8.DP
Municipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sources
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--