Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPNástroje marketingovej komunikácie uplatňované vo vybraných zariadeniach na vidiekuGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ružbarská, E.
2.DPNávrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaníKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Poláček, D.
3.BPNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SRŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZ, B-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPNávrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Kovácsová, M.
6.BPNové modely podnikania na vidieku – prípadové štúdie vybraných startupovMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
7.BPNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--