Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióneLazíková, J.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Paľuriková, A.
2.
BPNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RVT
B-EMZ
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.DP
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy2 / -- Kovácsová, M.
Fedorov, V.
4.
BP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BPNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--