Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTObčianska participácia vo vybranej samospráveBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sabo, D.
2.BTObčianska participácia vo vybranej samospráveBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Boorová, K.
3.DTObec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kokošková, L.
4.DTObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Piktor, L.
5.BTOdrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
6.DTOchrana poľnohospodárskej pôdy na SlovenskuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Špániková, V.
7.DTOchrana poľnohospodárskej pôdy vo vybraných štátoch EUBandlerová, A.Department of Law (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Savara, J.
8.DTOchrana spotrebiteľa v EÚLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Nagyová, P.
9.BTOchrana spotrebiteľa v potravinová bezpečnosť v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ostrožlík, J.
10.DTOrganizačná kultúra Mesta MichalovceBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Žák, M.
11.DTOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Cepková, S.
Mišková, L.