Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.BPObecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na SlovenskuKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DPObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouKatedra práva (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
4.
BPOdrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaHauptvogl, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-EM
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
6.DisP
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
Katedra práva (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DPOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Bányiová, O.