Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPObec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Obecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na Slovensku
Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Obchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkou
Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.BP
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
Hauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-EM
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BP
Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióneMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DizP
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
Katedra práva (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DPOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyKatedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Bányiová, O.