Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTParticipácia občanov na spravovaní vecí verejných vo vybraných vidieckych obciachGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zajacová, P.
2.DTPodmienky podnikania v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky v SR.Ilková, Z.Department of Law (FESRD)I-VKFESRDDetails of topic1 / 1 Grznár, P.
3.DTPodnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvojaFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 1 Hercová, K.
Gašparíková, S.
4.DTPodnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Žatko, J.
5.BTPodpora najmenej rozvinutých okresov v SRBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Flórová, B.
6.BTPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic2 / 2 Supek, I.
Mališová, M.
7.BTPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Čiffáryová, K.
8.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
9.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
10.BTPolitika EÚ v oblasti podnikaniaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Skovajsová, N.
11.DisTPoľnohospodárske politiky a politiky regionálneho rozvoja v EÚ z pohľadu OECD (externa)Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
12.DTPorovnanie konkurencieschopnosti regiónov SRBeňuš, O.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Masaryková, M.
13.BTPostavenie a význam cestovného ruchu v národnom hospodárstveHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Lörincová, D.
14.DTPostupy ochrany a obnovy vodných ekosystémov a mokradí (alebo terestrických ekosystémov) v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Kontorová, Ž.
15.DTPotenciál regionálneho zásobovacieho a spotrebného trhu s vybranými agrokomoditami vo vybranom regióneFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
16.DTPotenciál rozvoja striebornej ekonomiky v podmienkach Nitrianskeho krajaMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gašparíková, R.
17.BTPracovnoprávne vzťahy v SR a vo vybranom štáte EUIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Dzurjaninová, K.
18.BTPrávne podmienky podnikania obcíiIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lutišan, M.
19.DTPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Koldeová, K.
20.DisTPridaná hodnota programu LEADER a jej hodnotenieFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
21.DTPriestorové aspekty vzniku úspešných MSP na vidiekuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic2 / 2 Nedas, D.
Klimašovská, A.
22.BTPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Oravcová, B.
23.DTProblematika „brownfields“ a možnosti ich využitia pre zabezpečenie regionálneho rozvoja v podmienkach Bratislavského samosprávneho krajaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
24.DTProdukcia biomasy rýchlorastúcej energetickej byliny Arundo donax na juhozápadnom SlovenskuPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)I-EMGSUADetails of topic1 / 1 Malinová, L.
25.DisTProjekcie emisií skleníkovo aktívnych plynov a amoniaku z poľnohospodárstvaŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)D-EMSUADetails of topic0 / 1--
26.DTProjektová aktivita v cestovnom ruchu – problémy a príležitostiJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Gažová, S.