Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPParticipácia občanov na správe vecí verejných v meste Nitra
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DizP
Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovniRoháčiková, O.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Podmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na Slovensku
Chreneková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
4.
BP
Podmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidieku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Magyarová, I.
6.
BP
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínos
Ďurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Rigó, B.
7.
DP
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SRJarábková, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Karaba, D.
8.
DP
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dediny
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
9.
DPPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Podpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únieSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
11.
BP
Politika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
Takáč, I.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
DP
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Kotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BP
Potenciál využívania OZE vo vybranej obciKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Právne podmienky podnikania obcí
Ilková, Z.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
DP
Právne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvoja
Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
16.DPPredaj z dvora v praxi – limity a príležitostiJarábková, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, A.
18.
BP
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
Melichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / --
19.DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Property as a Constitutional Right
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Molnár, J.
22.
BP
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projects
Mariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1