Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPPestovanie a energetické využitie mikrorias v podmienkach Slovenska.Glowacka, N.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPPodmienky vzniku a rozvoja inovačných aktivít na vidiekuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPPodnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Štefek, M.
4.BPPodpora rozvoja vybraného vidieckeho územia SR z fondov EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vanyová, D.
5.BPPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPPodpora športu na úrovni miestnych územných samosprávBalážová, E.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Fridrichová, M.
8.BPPolitika EÚ v oblasti podnikaniaTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sládeček, L.
9.BPPolitika obcí pri realizácii projektov územného rozvojaMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Klučiar, M.
10.BPPoľnohospodárske družstvá v regióne Nitra a ich úloha v rozvoji regiónuBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
11.BPPotenciál využívania OZE vo vybranej obciGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPPozemkové úpravy na SlovenskuBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vojtková, D.
13.BPPracovnoprávne vzťahy v SR a vo vybranom štáte EUIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Civáň, M.
14.DPPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Svýba, M.
15.DizPPrejavy sucha a adaptačné stratégie k zmierneniu dôsledkov sucha na poľnohospodársky využívanú krajinu na SlovenskuŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)D-EMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, A.
17.BPPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPProdukcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom vegetačnom rokuPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Tereková, N.
19.DPProdukcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v štvrtom vegetačnom rokuPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Buraj, M.
20.DPProdukčno-dotačná a environmentálna bilancia pôdy poľnohospodárskeho podnikuBielek, P.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPProjekty rozvoja obce VišňovéGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šimková, D.