Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPRozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republikySvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
BP
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EU
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Demjan, M.
4.
BP
Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Frančeková, M.
5.
BP
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvojaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Holeš, R.
6.
DP
Rural development and implementation of CLLD in Slovakia
Takáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1