Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPRegionálna a komunálna podpora malého a stredného podnikaniaMura, L.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPRegionálna prepojenosť ekonomických subjektov v okrese SabinovMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
3.DPRemeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPRetention the traditional values of life in two selected rural communitiesJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPRozvoj duševného vlastníctva vo vidieckych regiónochLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja (Bc. Martin Janek)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (Bc. Erik Plica)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Banskobystrického kraja – RVT (Bc. Zina Machničová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Machničová, Z.
9.BPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho kraja – RRP (Bc. Adriana Klapková)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Klapková, A.
12.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (Bc. Kristína Dugová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja (Bc. Kristína Jankovičová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (Bc. Sylvia Hanusková)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy0 / ----
16.BPRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Martina Demešová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím finančných prostriedkov Programu rozvoja vidiekaBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Blašková, A.
Mudráková, K.
18.BPRozvojové zámery mesta Trnava v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchuJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Antalová, I.