Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Svoren, G.
2.DPSlužby klientskych centier miestnych samosprávBalážová, E.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Môcová, F.
3.BPSlužby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstvaBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kollárová, A.
4.BPSlužby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstva.Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vaňková, V.
5.DPSocial and economic convergence in SlovakiaKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPASPUPodrobnosti témy1 / 1 Tojiev, R.
6.DPSocial innovations in selected country ( for I-RRPA students)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Víghová, M.
Bajužíková, M.
7.DPSociálne a ekonomické aspekty prírodných prvkov v mestskom prostredíEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 1 Kasperkevičová, J.
Sliva, R.
8.DizPSociálne podnikanie ako nástroj sociálno-ekonomického rozvoja regiónovMura, L.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPSocio-economic assessment of disparities development within the selected EU regionsTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gábriš, J.
10.BPSpoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít vo vybranom regióne SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lintnerová, D.
11.DPSpoločensky zodpovedné podnikanie podniku v meste NitraBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sládečková, N.
12.DPSpolupráca subjektov verejného sektora a mimovládnych neziskových organizácií na regionálnej a miestnej úrovni v SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Banič, M.
13.DPSystémy efektívnej kultivácie mikroriasGlowacka, N.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--