Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
School system innovations in selected EU countries
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Svoren, G.
2.
BP
Sloboda podnikania v prostredí e-GovernmentuČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
3.DP
Social agriculture in selected country
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
4.
BP
Sociálne podnikanie v podmienkach SRKatedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Reizingerová, K.
5.
BP
Sociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxe
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
6.
DP
Sociálny rozmer podnikania na Slovensku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Spoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávyKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BPSpolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchuKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Katedra práva (FEŠRR)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
10.
DP
Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SR
Marišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
DPStrategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member statesMarišová, E.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Súčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených území
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
13.DP
Sustainable development: Necessity or a Myth?
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
DP
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DPSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciachKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy
2 / 1