Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | F | H | K | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progressKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
The third sector as a subject of environmental law in the concrete region
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPSFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DPTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--