Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPTemný cestovný ruch na SlovenskuJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gálová, N.
2.BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vincúr, B.
3.DPThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vávrik, J.
4.DPThe Usage of Municipal Assets for Entrepreneurial PurposesValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Hruška, R.
5.DPTransakčné náklady implementácie programu LEADER a CLLDMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Kovácsová, M.
6.DPTretí sektor ako aktér miestneho ekonomického rozvoja v meste NitraMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Nagyová, L.
7.DPTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPTrh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu.Bandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jančuv, M.
9.DPTypológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónochFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šesták, M.
10.DPTypológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónochFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--