Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Dossov, A.
2.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DP
The third sector as a subject of environmental law in the concrete region
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
The use of EU financial support for the creation of community centre for young people
Rumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Third sector as a subject of environmental law in selected region
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SRKatedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Chernova, A.
7.DP
Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
8.BPTriedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obciKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1