Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPUdržateľné využitie pamiatkových objektovMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPUplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Štipčáková, M.
3.BPUse of EU's cohesion policy support resources in the selected regionKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Babec, K.
4.DPUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPASPUPodrobnosti témy1 / 1 Rurová, G.