Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPVerejné obstarávanie v činnosti vybranej obceIlková, Z.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.
DP
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.
Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Jendrušáková, J.
3.
DP
Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióne
Takáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Remiášová, P.
4.
DP
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónuKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Klučková, B.
5.BP
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
7.BP
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Prčík, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DPVplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímyKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
Melichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / --
10.
DP
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta Šala
Gubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy
1 / 1
Páleník, P.
11.
DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
BP
Využitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceKatedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrachovický, P.
13.
DP
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BPVyužitie marketingových aktivít v samospráveKatedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
15.BPVyužitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DPVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Gízelová, M.
17.
DP
Využitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SR
Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Šeböková, M.
18.DP
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
19.DP
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
Hauptvogl, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Záhorská, D.
21.
BP
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
BP
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Padúchová, N.
23.
BP
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Význam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
25.
BP
Význam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Remišová, S.
26.DP
Význam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.
Ďurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Ostrožlík, J.
27.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1