Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPVerifikácia metódy termochemickej konverzie zámerne pestovanej biomasy na biopaliváGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.DizPVerifikácia vhodnosti metódy nízkoteplotnej termochemickej konverzije vybraných druhov biomasy na biopalivá.Gaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPVínne cesty – významný produkt cestovného ruchuJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kozolka, P.
4.DPVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jendrušáková, J.
5.BPVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šimor, M.
6.DPVplyv postojov obyvateľstva k využívaniu OZE v prospech rozvoja obceGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 3 Klamárová, R.
7.DPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Čerešňáková, S.
8.BPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lüleiová, A.
9.DPVplyv regionálnej značky Gemer-Malohont na producentov a spotrebiteľovJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Bobáková, N.
10.DPVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPVplyv ubytovacích zariadení na rozvoj regiónuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vančo, D.
12.DPVypracovanie optimálneho modelu metodiky terénneho výskumu pre zabezpečenie efektívneho dlhodobého ekologického výskumu bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPVýrobkové reťazce a sieťové vzťahy poľnohospodárskych podnikov v regióne Zlaté MoravceFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Návarka, J.
14.DizPVýskum možností biochemickej konverzie odpadovej biomasy technológiou suchej fermentácieGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPVýskum možností využitia lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPVyužitie európskych nástrojov na podporu kultivácie a energetického zhodnotenia mikroriasGlowacka, N.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného vidieckeho územiaBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Martincová, K.
18.BPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného územiaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Šabíková, P.
Grófová, B.
19.DPVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Flimelová, M.
20.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ondráš, R.
21.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Fazekas, J.
22.DPVyužitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vo vybranom regióne SRJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Záhorská, D.
24.DPVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, S.
25.DPVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Grznárová, M.
26.DPVyužívanie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku cestovného ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gejdošová, R.
27.BPVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPVývoj podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Števulová, M.
30.DPVývoj vybraných sociálnych indikátorov a ich vplyv na mieru rizika chudoby v podmienkach SRKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Porubská, M.
31.DPVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jankovýchová, Ž.
32.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Moravcová, V.