Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPVerejné obstarávanie v činnosti vybranej obceIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)--FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jendrušáková, J.
3.DPVplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióneTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Remiášová, P.
4.DPVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónuGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Klučková, B.
5.BPVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šimor, M.
6.BPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Krličková, D.
8.DPVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPVplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímyŠiška, B.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPVýchodiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste NitraMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Lőrincz Richterová, M.
11.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Páleník, P.
12.BPVyužitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Hrachovický, P.
13.DPVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPVyužitie marketingových aktivít v samospráveGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Godárová, P.
15.BPVyužitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPVyužitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPVyužitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciuHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Záhorská, D.
21.BPVyužívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPVyužívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SRRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Padúchová, N.
23.BPVývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SRGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Baďurová, P.
25.BPVýznam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Jarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Remišová, S.
26.DPVýznam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.Ďurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ostrožlík, J.
27.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Hvizdová, V.
28.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Moravcová, V.