Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Modránska, N.
2.
DPZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lelovská, M.
4.
BP
Zaručená tradičná špecialita v EÚ
Lazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Čizmadia, M.
5.
DP
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Giertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Ďurkovičová, J.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
7.DPZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Debnár, M.
8.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
DP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚKováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
2 / 2
11.
BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
12.BPZhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti témy
3 / --
Bellová, B.
Turek, B.
Christovová, T.
13.
DP
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 2
Martančíková, E.
14.DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Kotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
16.
BP
Zhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónuMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
18.DP
Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
Končeková, L.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
19.DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Jakubis, D.
20.
DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
BPZhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPSPUPodrobnosti témy2 / 2
22.
DP
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Čiffáryová, K.
23.
DP
Znalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónov
Fáziková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
24.
DP
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadovKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Gardoňová, V.