Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Modránska, N.
2.DPZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Blišáková, A.
3.DPZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lelovská, M.
4.BPZaručená tradičná špecialita v EÚLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Čizmadia, M.
5.DPZhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadochGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Madajová, Z.
6.DPZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sabo, D.
9.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sádovská, M.
10.DPZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Bábsky, T.
Šedovič, P.
11.BPZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Chobotová, N.
12.DPZhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 2 Martančíková, E.
13.DPZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sádovská, I.
14.BPZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Torišková, E.
15.BPZhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónuMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPZhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Justusová, T.
17.DPZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Žemberová, S.
19.DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jakubis, D.
20.BPZhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy2 / 2 Honíšková, M.
Gundová, S.
21.DPZhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Čiffáryová, K.
22.DPZnalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónovFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPZnižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadovGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gardoňová, V.