Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTActivation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Demir, B.
2.BTAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Schneiderová, L.
3.BTAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Department of Environmental Management (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Palovičová, H.
4.BTAnalýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom územíZuzulová, V.Department of Environmental Management (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Zifcsáková, E.
5.BTAnalýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom územíZuzulová, V.Department of Environmental Management (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
6.DTAnalýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.Department of Environmental Management (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
7.DTAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Ondrisová, K.
8.BTAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Environmental Management (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
9.BTAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Lacika, J.
10.DTAssessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in UzbekistanEliašová, M.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Reymov, T.
11.BTComparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
12.BTComparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Gattellaro, S.
13.BTDeterminants of innovation production in the private sector in rural areasHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
14.BTDeterminanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresuHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Pliešovský, J.
15.BTDevelopment of economic policy in a chosen EU member stateKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
16.DTDostupnosť služieb súkromného sektora na vidiekuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
17.BTDynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
18.BTDynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
19.BTEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vargová, A.
20.BTEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)B-ZBC
B-EMG
SUADetails of topic0 / 1--
21.DTElektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernmentSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRP
I-RRPE
FESRDDetails of topic1 / 1 Molnár, K.
22.DTEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Department of Environmental Management (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Miklušová, S.
23.DTEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Department of Environmental Management (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Krist, M.
24.DTEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Šubertová, S.
25.DTEvent marketing a jeho vplyv na rozvoj obcíBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kvasnovská, L.
26.DTExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasyGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Halenárová, M.
27.BTFinančná analýza obceSvetlíková, V.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
28.BTFormy sociálneho podnikania v Nitrianskom krajiSvetlíková, V.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Krumpálová, V.
29.BTHarmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SRBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
30.DTHodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesaEliašová, M.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Ivan, J.
31.DTHodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste TrstenáMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--SUADetails of topic1 / 1 Furdeková, I.
32.BTHodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Dubaiová, M.
33.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Lörincová, D.
34.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Roháčová, K.
35.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu ŠaľaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Bédiová, K.
36.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Demešová, M.
37.DTHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Cziriová, J.
38.BTHodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Sámela, F.
39.DTHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Supek, I.
40.DTHodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zemeZuzulová, V.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
41.BTHodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmiKončeková, L.Department of Environmental Management (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
42.DTHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
43.DTHodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížineZuzulová, V.Department of Environmental Management (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
44.BTHodnotenie využívania dotačného programu mesta VráblePapcunová, V.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Štefunková, I.
45.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Department of Environmental Management (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 2 Švéda, R.
46.DTHodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácieKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
47.DTHodnotenie zelenej infraštruktúry mestaEliašová, M.Department of Environmental Management (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Dubovská, M.
48.DTHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
49.DTHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Olách, M.
50.BTIdentifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineEliašová, M.Department of Environmental Management (FESRD)B-VKFESRDDetails of topic0 / 1--
51.DTImplementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Mališová, M.
52.BTImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Nová, P.
53.BTImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
54.BTImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Masárová, L.
55.DTInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / ----
56.DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
57.DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okreseMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / ----
58.DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese KomárnoMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kárpáty, E.
59.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Krajčo, S.
60.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Talán, M.
61.BTKomparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grman, V.
62.BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
63.BTKomparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EUBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Tarišková, L.
64.BTKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kovalčíková, S.
65.BTKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Lenčéšová, B.
66.BTKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Talárová, P.
67.DTKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic2 / 1 Krupová, N.
Šothová, J.
68.DTLokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondovMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTSUADetails of topic0 / 1--
69.DTLokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
70.BTMarketing communication tools of a public company in Nitra regionRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Dubeň, M.
71.BTMetódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služiebEliašová, M.Department of Environmental Management (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
72.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vaňková, I.
73.DTMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grechová, M.
74.DTMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Vaľková, H.
75.DTMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Department of Environmental Management (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
76.DTMožnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci BzovíkGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
77.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
78.BTNájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióneLazíková, J.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Paľuriková, A.
79.BTNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SRŠiška, B.Department of Environmental Management (FESRD)B-RVT
B-EMG
B-RRP
FESRDDetails of topic0 / 1--
80.DTNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic2 / -- Kovácsová, M.
Fedorov, V.
81.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
82.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
83.DTObec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
84.BTObecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na SlovenskuChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
85.DTObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
86.BTOdrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaHauptvogl, M.Department of Environmental Management (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
87.BTOchrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióneMarišová, E.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
88.DTOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Bányiová, O.
89.DTParticipácia občanov na správe vecí verejných v meste NitraGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Boreková, M.
90.BTPodmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na SlovenskuChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
91.BTPodmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidiekuHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Skladaná, V.
92.DTPodnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Magyarová, I.
93.BTPodnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Rigó, B.
94.DTPodpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SRJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Karaba, D.
95.DTPodpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dedinyZuzulová, V.Department of Environmental Management (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Frývaldská, D.
96.DTPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Demovičová, D.
97.BTPodpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únieSvetlíková, V.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Moravčíková, L.
98.BTPolitika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikaniaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ostrčilová, B.
99.DTPostupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
100.BTPotenciál využívania OZE vo vybranej obciGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kulakov, O.
101.BTPrávne podmienky podnikania obcíIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Stoklasová, L.
102.DTPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Čermáková, D.
103.DTPredaj z dvora v praxi – limity a príležitostiJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kuťková, K.
104.BTPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Halásová, A.
105.BTPrístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky SrbskoMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Sabo, V.
106.DTProdukcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Balla, N.
107.DTProdukcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
108.BTProperty as a Constitutional RightČechmánek, K.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Molnár, J.
109.BTPublic policy of municipalities in the development of urban-developing projectsMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--SUADetails of topic1 / 1 Alklay, H.
110.DTRozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republikySvetlíková, V.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Sabová, K.
111.BTRozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SRBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Magáthová, I.
112.BTRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EUBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Demjan, M.
113.BTRozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácieHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Frančeková, M.
114.BTRozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvojaCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Holeš, R.
115.DTRural development and implementation of CLLD in SlovakiaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Palko, M.
116.DTSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Svoren, G.
117.BTSloboda podnikania v prostredí e-GovernmentuČechmánek, K.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Blaško, P.
118.DTSocial agriculture in selected countryChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--SUADetails of topic0 / 1--
119.BTSociálne podnikanie v podmienkach SRIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Reizingerová, K.
120.BTSociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxeJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Moravec, P.
121.DTSociálny rozmer podnikania na SlovenskuChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPSUADetails of topic0 / 1--
122.DTSpoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávyBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Oravcová, B.
123.BTSpolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Bojda, S.
124.BTStrategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcieČechmánek, K.Department of Law (FESRD)--SUADetails of topic1 / 1 Priečková, D.
125.DTStratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SRMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
126.DTStrategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member statesMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
127.DTSúčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených územíKončeková, L.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Angst, T.
128.DTSustainable development: Necessity or a Myth?Čechmánek, K.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Koldeová, K.
129.DTSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovcePauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTSUADetails of topic0 / 1--
130.DTSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciachPauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPSUADetails of topic2 / 1 Halas, M.
Fodor, D.
131.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vincúr, B.
132.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Dossov, A.
133.DTThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vávrik, J.
134.DTThe use of EU financial support for the creation of community centre for young peopleRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Štěpánek, J.
135.DTThird sector as a subject of environmental law in selected regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
136.BTTrestnoprávna ochrana životného prostredia v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Chernova, A.
137.DTTrh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SRBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Vargová, V.
138.BTTriedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obciPauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Nováková, V.
139.BTÚroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SRMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--SUADetails of topic1 / 1 Krajmerová, L.
140.DTUse of fast-growing tree Salix for phytoremediationHauptvogl, M.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGSUADetails of topic0 / 1--
141.BTÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Department of Law (FESRD)--FESRDDetails of topic1 / 1 Valachová, K.
142.BTÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Laciková, L.
143.DTUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
144.DTÚzemná samospráva: Áno, či nie?Čechmánek, K.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Onufer, D.
Ferancová, P.
145.DTVerejné obstarávanie v činnosti vybranej obceIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
146.DTVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.Department of Law (FESRD)--FESRDDetails of topic1 / 1 Jendrušáková, J.
147.DTVplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióneTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Remiášová, P.
148.DTVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónuGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Klučková, B.
149.BTVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Šimor, M.
150.BTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Environmental Management (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
151.DTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Environmental Management (FESRD)I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Krličková, D.
152.DTVplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímyŠiška, B.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
153.DTVýchodiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste NitraMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Lőrincz Richterová, M.
154.DTVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Páleník, P.
155.DTVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Sýkora, M.
156.BTVyužitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Hrachovický, P.
157.DTVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
158.BTVyužitie marketingových aktivít v samospráveGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTSUADetails of topic1 / 1 Godárová, P.
159.BTVyužitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
160.DTVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gízelová, M.
161.DTVyužitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SRBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Šeböková, M.
162.DTVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Department of Environmental Management (FESRD)I-RRPSUADetails of topic0 / 1--
163.DTVyužitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciuHauptvogl, M.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
164.BTVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Záhorská, D.
165.BTVyužívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Department of Environmental Management (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Čurgali, D.
166.BTVyužívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SRRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Padúchová, N.
167.BTVývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SRGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
168.DTVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Baďurová, P.
169.BTVýznam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Jarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Remišová, S.
170.DTVýznam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.Ďurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ostrožlík, J.
171.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Hvizdová, V.
172.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Moravcová, V.
173.DTWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Bartová, A.
174.DTWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Deáková, S.
175.BTZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Modránska, N.
176.DTZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Blišáková, A.
177.DTZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lelovská, M.
178.BTZaručená tradičná špecialita v EÚLazíková, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Čizmadia, M.
179.DTZhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadochGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Madajová, Z.
180.DTZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Dzúriková, N.
181.DTZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Debnár, M.
182.DTZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sabo, D.
183.DTZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, M.
184.DTZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Bábsky, T.
Šedovič, P.
185.BTZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Chobotová, N.
186.BTZhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)--SUADetails of topic3 / -- Bellová, B.
Turek, B.
Christovová, T.
187.DTZhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 2 Martančíková, E.
188.DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, I.
189.BTZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Torišková, E.
190.BTZhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónuMarišová, E.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
191.DTZhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Justusová, T.
192.DTZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.Department of Environmental Management (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Thomková, J.
193.DTZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Jakubis, D.
194.DTZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Žemberová, S.
195.BTZhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic2 / 2 Honíšková, M.
Gundová, S.
196.DTZhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Čiffáryová, K.
197.DTZnalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónovFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Takáčová, E.
198.DTZnižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadovGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Gardoňová, V.