Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | C | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAgrárna politika EU a jej aplikácia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.Húska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
2.BTAgrárna politika EU a jej aplikácia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.Húska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
3.BTAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Schneiderová, L.
4.DTCiele a meranie ich dosahovania v miestnej územnej samospráveBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Tóthová, N.
5.BTComparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
6.DTDlhová politika vybraných miestnych územných samosprávBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Repiská, M.
7.BTEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)B-ZBC
B-EMG
SUADetails of topic0 / 1--
8.DTHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
9.BTImplementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ligačová, B.
10.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Talán, M.
11.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Krajčo, S.
12.BTKomparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
13.BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
14.BTKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kovalčíková, S.
15.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vaňková, I.
16.DTMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grechová, M.
17.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
18.DTNávrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
19.DTNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / -- Kovácsová, M.
20.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
21.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
22.DTObec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
23.DTPodnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
24.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
25.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
26.BTPodpora športu na úrovni miestnych územných samosprávBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Fridrichová, M.
27.BTPrávne podmienky podnikania obcíIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
28.BTPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Halásová, A.
29.BTPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
30.DTRemeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--FESRDDetails of topic0 / 1--
31.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja (Bc. Martin Janek)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
32.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (Bc. Erik Plica)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
33.BTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
34.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (Bc. Kristína Dugová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
35.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja (Bc. Kristína Jankovičová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
36.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (Bc. Sylvia Hanusková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
37.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPSUADetails of topic0 / ----
38.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Martina Demešová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
39.DTSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Svoren, G.
40.DTSlužby klientskych centier miestnych samosprávBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Môcová, F.
41.BTStrategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcieČechmánek, K.Department of Law (FESRD)--SUADetails of topic0 / 1--
42.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vincúr, B.
43.DTThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vávrik, J.
44.DTThe Usage of Municipal Assets for Entrepreneurial PurposesValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Hruška, R.
45.DTThird sector as a subject of environmental law in selected regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
46.DTTrh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SRBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)--SUADetails of topic1 / 1 Vargová, V.
47.DTTypológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónochFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
48.BTÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Department of Law (FESRD)--FESRDDetails of topic1 / 1 Valachová, K.
49.DTVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.Department of Law (FESRD)--FESRDDetails of topic1 / 1 Jendrušáková, J.
50.BTVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Šimor, M.
51.DTVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
52.BTVyužitie programu rozvoja vidieka SR v obci ...za obdobie rokov 2014 – 2016Húska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
53.BTVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Záhorská, D.
54.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Tóthová, S.
55.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grznárová, M.
56.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Moravcová, V.
57.BTZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vladár, K.
58.DTZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Blišáková, A.
59.DTZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lelovská, M.
60.DTZhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresovBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Budincová, L.
61.DTZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, M.
62.DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, I.