Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPActivation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
2.BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Palovičová, H.
4.
BP
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom území
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Zifcsáková, E.
5.
BP
Analýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom území
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
6.
DP
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Ondrisová, K.
8.BP
Analýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Prčík, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.BPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíKatedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
DP
Assessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in UzbekistanEliašová, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Comparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countries
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1
--
12.
BP
Comparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countries
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
BP
Determinants of innovation production in the private sector in rural areas
Hrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
14.BP
Determinanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pliešovský, J.
15.
BP
Development of economic policy in a chosen EU member state
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
16.
DP
Dostupnosť služieb súkromného sektora na vidiekuKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Dynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónu
Fáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Dynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónuFáziková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DisP
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Schwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.BPEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vargová, A.
21.BPEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-ZBc
B-EMZ
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Elektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krist, M.
24.
DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.
DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Šubertová, S.
26.
DP
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcí
Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
27.
DP
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Giertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Halenárová, M.
28.
BPFinančná analýza obceSvetlíková, V.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.BP
Formy sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krumpálová, V.
30.BPHarmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SRKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.DPHodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesa
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.DPHodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste TrstenáKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
33.
BP
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dubaiová, M.
34.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoKatedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lörincová, D.
35.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Roháčová, K.
36.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bédiová, K.
37.
DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cziriová, J.
38.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Demešová, M.
39.
BP
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Sámela, F.
40.DP
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
41.
DP
Hodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zemeZuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
42.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Hodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížine
Zuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta VráblePapcunová, V.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
BP
Hodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 2 Švéda, R.
46.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Kotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
47.DPHodnotenie zelenej infraštruktúry mestaKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dubovská, M.
48.DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
49.
DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.
BP
Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-VK
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Mališová, M.
52.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Valach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Masárová, L.
55.DP
Institutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different Approaches
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / --
--
56.DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okreseKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese KomárnoMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kárpáty, E.
59.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Zuzulová, V.
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
BPKomparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Grman, V.
62.
BP
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
BPKomparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EU
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
64.
BP
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciKatedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
66.BPKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Talárová, P.
67.
DPKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
I-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
2 / 1
Krupová, N.
Šothová, J.
68.DP
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondov
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
69.DPLokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióne
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
70.BP
Marketing communication tools of a public company in Nitra region
Rumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.BPMetódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služiebKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
DPMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.DPMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DPMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
75.
DP
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
DP
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DP
Municipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sources
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
BP
Nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
79.
BP
Návrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR
Šiška, B.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RVT
B-EMZ
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.DP
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / -- Fedorov, V.
81.BPNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
83.
DPObec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
84.
BP
Obecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na SlovenskuChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
85.
DP
Obchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouKatedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
Hauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-EM
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BP
Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióne
Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
88.
DisP
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
D-IRVFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
89.
DP
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávy
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bányiová, O.
90.
DP
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Nitra
Gubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
91.
DisP
Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovni
Roháčiková, O.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
92.
BP
Podmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na Slovensku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Podmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidieku
Hrivnák, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Skladaná, V.
94.
DP
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Magyarová, I.
95.
BP
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínos
Ďurkovičová, J.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rigó, B.
96.
DP
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
Jarábková, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Karaba, D.
97.
DP
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dedinyKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Frývaldská, D.
98.DP
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Demovičová, D.
99.
BP
Podpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únieKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
100.
BP
Politika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
Takáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
101.
DP
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Kotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1
--
102.
BP
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
103.
BP
Právne podmienky podnikania obcíKatedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Stoklasová, L.
104.
DP
Právne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
105.
DP
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitosti
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
106.
BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuKatedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
107.BP
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
Melichová, K.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / --
Sabo, V.
108.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Pauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
109.DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
110.BP
Property as a Constitutional Right
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Molnár, J.
111.BPPublic policy of municipalities in the development of urban-developing projectsMariš, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Alklay, H.
112.
DP
Rozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republiky
Svetlíková, V.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
113.
BP
Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SR
Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Magáthová, I.
114.
BPRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EUKatedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Demjan, M.
115.BPRozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácieHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Frančeková, M.
116.
BP
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
117.
DPRural development and implementation of CLLD in SlovakiaKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
118.
DP
School system innovations in selected EU countries
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
BP
Sloboda podnikania v prostredí e-GovernmentuKatedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
120.
DPSocial agriculture in selected countryKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
121.
BP
Sociálne podnikanie v podmienkach SR
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
122.
BPSociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxeKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Moravec, P.
123.DPSociálny rozmer podnikania na Slovensku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DP
Spoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávy
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
125.BPSpolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
126.
BP
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Čechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.
DP
Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SRKatedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.DPStrategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member states
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
129.DP
Súčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených území
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Angst, T.
130.DP
Sustainable development: Necessity or a Myth?
Čechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koldeová, K.
131.DP
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.DP
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Pauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 1
Fodor, D.
Halas, M.
133.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Dossov, A.
134.
BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
135.
DP
The third sector as a subject of environmental law in the concrete regionKatedra práva (FEŠRR)I-RRPSFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vávrik, J.
136.
DP
The use of EU financial support for the creation of community centre for young people
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
137.
DPThird sector as a subject of environmental law in selected regionKatedra práva (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
138.BP
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
139.
DP
Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR
Buday, Š.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vargová, V.
140.
BP
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nováková, V.
141.DisP
Úloha verejného sektora pri podpore udržateľného poľnohospodárstva, výrobe potravín a rozvoji vidieckych komunít v rámci integrovaného rozvoja vidieka
Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
142.BPÚroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SRMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krajmerová, L.
143.DP
Use of fast-growing tree Salix for phytoremediation
Hauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZ
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
144.BPÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Valachová, K.
145.
BPÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Laciková, L.
146.DPUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
147.
DP
Územná samospráva: Áno, či nie?
Čechmánek, K.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu2 / 2 Onufer, D.
Ferancová, P.
148.
DP
Verejné obstarávanie v činnosti vybranej obce
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DP
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.
Katedra práva (FEŠRR)
--FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
DP
Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióneKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Remiášová, P.
151.
DP
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónuGubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
152.
BP
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
153.
BP
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
DP
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Prčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Krličková, D.
155.
DP
Vplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímy
Šiška, B.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.DP
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
Melichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / -- Lőrincz Richterová, M.
157.
DP
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RVT
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
158.
DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónuKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
159.
BPVyužitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
160.DPVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
BP
Využitie marketingových aktivít v samospráve
Gubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
162.
BP
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
163.
DP
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
Schwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Gízelová, M.
164.
DP
Využitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Šeböková, M.
165.
DP
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
166.DP
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
BP
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Záhorská, D.
168.
BP
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
169.
BP
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SRRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Padúchová, N.
170.
BP
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
171.DP
Význam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republiky
Lazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Baďurová, P.
172.
BP
Význam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Jarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
173.DPVýznam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ostrožlík, J.
174.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hvizdová, V.
175.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
176.
DP
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
177.
DP
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
178.
BP
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Modránska, N.
179.
DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
DP
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Lelovská, M.
181.
BP
Zaručená tradičná špecialita v EÚKatedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Čizmadia, M.
182.
DP
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
183.
DP
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
184.
DP
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Ďurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
185.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneKatedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
186.DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sabo, D.
187.
DP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚKováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
2 / 2
188.
BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKatedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
189.
BPZhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚKováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
--
SPUPodrobnosti tématu3 / --
190.DP
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Kotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 2
191.
DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
192.
BP
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Kotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
193.BP
Zhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónu
Marišová, E.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
DP
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
195.DPZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
196.
DP
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Jakubis, D.
197.
DP
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
Rumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Žemberová, S.
198.
BP
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
199.
DP
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
200.
DP
Znalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónov
Fáziková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Takáčová, E.
201.DPZnižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1