Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | D | E | H | Ch | K | M | N | P | R | S | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTDevelopment of the social entrepreneurship in Ukraine (Bc. Iryna Tsymbaliuk)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTEFESRDDetails of topic0 / 1--
2.DTEconomic activities of social enterprises in the EU (Bc. Nikoleta Janáčková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPESUADetails of topic0 / 1--
3.DTEkonomické činnosti sociálnych podnikov v krajinách EÚ (Bc. Monika Salgóová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTSUADetails of topic0 / 1--
4.BTHospodárenie s vodou vo vybranom území SRBielek, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
5.DTChránené dielne a chránené pracoviská v Nitrianskom kraji (Bc. Denisa Galganová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
6.BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
7.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
8.DTNávrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Pavlíčková, K.
9.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
10.DTPodmienky podnikania v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky v SR.Ilková, Z.Department of Law (FESRD)I-VKFESRDDetails of topic1 / 1 Grznár, P.
11.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
12.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
13.DTPotenciál regionálneho zásobovacieho a spotrebného trhu s vybranými agrokomoditami vo vybranom regióneFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
14.BTPrávne podmienky podnikania obcíiIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
15.BTPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Oravcová, B.
16.DTRemeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Hoppan, M.
17.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja (Bc. Martin Janek)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Janek, M.
18.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (Bc. Erik Plica)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Plica, E.
19.BTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
20.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (Bc. Kristína Dugová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Dugová, K.
21.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja (Bc. Kristína Jankovičová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Jankovičová, K.
22.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (Bc. Sylvia Hanusková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Hanusková, S.
23.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / -- Cziriová, J.
24.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Martina Demešová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Demešová, M.
25.DTSufficiency Economy and Sustainable DevelopmentHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic1 / -- Promma, P.
26.DTThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
27.DTTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
28.BTVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územiaBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
29.DTVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gatial, M.
30.BTVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Záhorská, D.