Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPActivation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demir, B.
2.BPAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Schneiderová, L.
3.BPAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Palovičová, H.
4.BPAnalýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom územíZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Zifcsáková, E.
5.BPAnalýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom územíZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAnalýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ondrisová, K.
8.BPAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lacika, J.
10.DPAssessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in UzbekistanEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Reymov, T.
11.BPComparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countriesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPComparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countriesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gattellaro, S.
13.BPDeterminants of innovation production in the private sector in rural areasHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPDeterminanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresuHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Pliešovský, J.
15.BPDevelopment of economic policy in a chosen EU member stateKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPDostupnosť služieb súkromného sektora na vidiekuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPDynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPDynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vargová, A.
20.BPEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-ZBC
B-EMZ
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPElektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernmentSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, K.
22.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šubertová, S.
23.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krist, M.
24.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Miklušová, S.
25.DPEvent marketing a jeho vplyv na rozvoj obcíBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kvasnovská, L.
26.DPExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasyGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Halenárová, M.
27.BPFinančná analýza obceSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
28.BPFormy sociálneho podnikania v Nitrianskom krajiSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krumpálová, V.
29.BPHarmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SRBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPHodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesaEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ivan, J.
31.DPHodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste TrstenáMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Furdeková, I.
32.BPHodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dubaiová, M.
33.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lörincová, D.
34.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Roháčová, K.
35.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu ŠaľaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Bédiová, K.
36.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demešová, M.
37.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Cziriová, J.
38.BPHodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sámela, F.
39.DPHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Supek, I.
40.DPHodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zemeZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPHodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmiKončeková, L.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížineZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
44.BPHodnotenie využívania dotačného programu mesta VráblePapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Štefunková, I.
45.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 2 Švéda, R.
46.DPHodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácieKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPHodnotenie zelenej infraštruktúry mestaEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dubovská, M.
48.DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Olách, M.
49.DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
50.BPIdentifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-VKFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
51.DPImplementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mališová, M.
52.BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
53.BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Nová, P.
54.BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Masárová, L.
55.DPInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
56.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okreseMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
58.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese KomárnoMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kárpáty, E.
59.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Talán, M.
60.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krajčo, S.
61.BPKomparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Grman, V.
62.BPKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
63.BPKomparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EUBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Tarišková, L.
64.BPKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kovalčíková, S.
65.BPKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lenčéšová, B.
66.BPKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Talárová, P.
67.DPKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy2 / 1 Šothová, J.
Krupová, N.
68.DPLokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondovMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy0 / 1--
69.DPLokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
70.BPMarketing communication tools of a public company in Nitra regionRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dubeň, M.
71.BPMetódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služiebEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
72.DPMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vaňková, I.
73.DPMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Grechová, M.
74.DPMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
75.DPMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vaľková, H.
76.DPMožnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci BzovíkGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
77.DPMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPNájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióneLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Paľuriková, A.
79.BPNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SRŠiška, B.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RVT
B-EMZ
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
80.DPNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy2 / -- Fedorov, V.
Kovácsová, M.
81.BPNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
82.BPNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
83.DPObec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
84.BPObecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na SlovenskuChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
85.DPObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
86.BPOdrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
87.BPOchrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióneMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
88.DPOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Bányiová, O.
89.DPParticipácia občanov na správe vecí verejných v meste NitraGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Boreková, M.
90.BPPodmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na SlovenskuChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPPodmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidiekuHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Skladaná, V.
92.DPPodnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Magyarová, I.
93.BPPodnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Rigó, B.
94.DPPodpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SRJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Karaba, D.
95.DPPodpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dedinyZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Frývaldská, D.
96.DPPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demovičová, D.
97.BPPodpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únieSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Moravčíková, L.
98.BPPolitika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikaniaTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ostrčilová, B.
99.DPPostupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
100.BPPotenciál využívania OZE vo vybranej obciGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kulakov, O.
101.BPPrávne podmienky podnikania obcíIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Stoklasová, L.
102.DPPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Čermáková, D.
103.DPPredaj z dvora v praxi – limity a príležitostiJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kuťková, K.
104.BPPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, A.
105.BPPrístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky SrbskoMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Sabo, V.
106.DPProdukcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Balla, N.
107.DPProdukcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbePauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
108.BPProperty as a Constitutional RightČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, J.
109.BPPublic policy of municipalities in the development of urban-developing projectsMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Alklay, H.
110.DPRozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republikySvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sabová, K.
111.BPRozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Magáthová, I.
112.BPRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EUBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demjan, M.
113.BPRozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácieHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Frančeková, M.
114.BPRozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvojaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Holeš, R.
115.DPRural development and implementation of CLLD in SlovakiaTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Palko, M.
116.DPSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Svoren, G.
117.BPSloboda podnikania v prostredí e-GovernmentuČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Blaško, P.
118.DPSocial agriculture in selected countryChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
119.BPSociálne podnikanie v podmienkach SRIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Reizingerová, K.
120.BPSociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxeJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Moravec, P.
121.DPSociálny rozmer podnikania na SlovenskuChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
122.DPSpoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávyBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Oravcová, B.
123.BPSpolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Bojda, S.
124.BPStrategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcieČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Priečková, D.
125.DPStratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SRMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
126.DPStrategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member statesMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
127.DPSúčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených územíKončeková, L.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Angst, T.
128.DPSustainable development: Necessity or a Myth?Čechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Koldeová, K.
129.DPSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovcePauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy0 / 1--
130.DPSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciachPauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy2 / 1 Halas, M.
Fodor, D.
131.BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dossov, A.
132.BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vincúr, B.
133.DPThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vávrik, J.
134.DPThe use of EU financial support for the creation of community centre for young peopleRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Štěpánek, J.
135.DPThird sector as a subject of environmental law in selected regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
136.BPTrestnoprávna ochrana životného prostredia v SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Chernova, A.
137.DPTrh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vargová, V.
138.BPTriedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obciPauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Nováková, V.
139.BPÚroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SRMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Krajmerová, L.
140.DPUse of fast-growing tree Salix for phytoremediationHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZSPUPodrobnosti témy0 / 1--
141.BPÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)--FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Valachová, K.
142.BPÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Laciková, L.
143.DPUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
144.DPÚzemná samospráva: Áno, či nie?Čechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Onufer, D.
Ferancová, P.
145.DPVerejné obstarávanie v činnosti vybranej obceIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
146.DPVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)--FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jendrušáková, J.
147.DPVplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióneTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Remiášová, P.
148.DPVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónuGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Klučková, B.
149.BPVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šimor, M.
150.DPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Krličková, D.
151.BPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
152.DPVplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímyŠiška, B.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
153.DPVýchodiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste NitraMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Lőrincz Richterová, M.
154.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Páleník, P.
155.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Sýkora, M.
156.BPVyužitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Hrachovický, P.
157.DPVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
158.BPVyužitie marketingových aktivít v samospráveGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Godárová, P.
159.BPVyužitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
160.DPVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gízelová, M.
161.DPVyužitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šeböková, M.
162.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
163.DPVyužitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciuHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
164.BPVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Záhorská, D.
165.BPVyužívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Čurgali, D.
166.BPVyužívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SRRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Padúchová, N.
167.BPVývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SRGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
168.DPVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Baďurová, P.
169.BPVýznam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Jarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Remišová, S.
170.DPVýznam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.Ďurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ostrožlík, J.
171.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Hvizdová, V.
172.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Moravcová, V.
173.DPWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Bartová, A.
174.DPWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Deáková, S.
175.BPZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Modránska, N.
176.DPZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Blišáková, A.
177.DPZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lelovská, M.
178.BPZaručená tradičná špecialita v EÚLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Čizmadia, M.
179.DPZhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadochGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Madajová, Z.
180.DPZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Debnár, M.
181.DPZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dzúriková, N.
182.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sádovská, M.
183.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sabo, D.
184.DPZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Šedovič, P.
Bábsky, T.
185.BPZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Chobotová, N.
186.BPZhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)--SPUPodrobnosti témy3 / -- Bellová, B.
Christovová, T.
Turek, B.
187.DPZhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 2 Martančíková, E.
188.DPZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sádovská, I.
189.BPZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Torišková, E.
190.BPZhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónuMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
191.DPZhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Justusová, T.
192.DPZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Thomková, J.
193.DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jakubis, D.
194.DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Žemberová, S.
195.BPZhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy2 / 2 Gundová, S.
Honíšková, M.
196.DPZhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Čiffáryová, K.
197.DPZnalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónovFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Takáčová, E.
198.DPZnižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadovGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gardoňová, V.