Summary of topics offered - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | H | N | S | T | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-MKPTFDetails of topic0 / 1
--
2.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
Kováč, P.
3.BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--TFDetails of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDMTF
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBA
B-OTB
SUA
Details of topic0 / 2--
6.
DT
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Urbanovičová, O.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Nákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstvaGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
B-OTBA
SUADetails of topic
0 / 2
--
8.
DisT
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL
TFDetails of topic0 / 1--
9.DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom období
Galambošová, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
10.
DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
11.
BTTechnicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na SlovenskuDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBA
B-OTB
SUA
Details of topic
0 / 2
--
12.DT
Výroba brikiet z energetických plodín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUADetails of topic0 / 1
--
13.
DT
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemkuGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI
I-OTI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTB
SUA
Details of topic
0 / --
--