Summary of topics offered - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | H | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | 5

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-MKP
TF
Details of topic0 / 1
--
2.
BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
3.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TFDetails of topic
0 / 1
--
4.BTAnalýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SRDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic1 / --
5.
BT
Analýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhu
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic1 / 1 Hojdan, Š.
6.
BT
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1--
7.DTAplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTISUA
Details of topic
1 / 1
Sádovský, M.
8.
BT
Aplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic1 / -- Rechtorovič, A.
9.
BT
BOZP a pravidlá v skladovom hospodárstve
Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
Benkovič, T.
10.
BTDegradácia pôdy a možnosti jej eliminácieDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / -- Marjanović, S.
11.
DTEkonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstveJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTI
SUA
Details of topic1 / 1 Čudai, A. F.
12.BTElektronika a bezpečnostné systémy v obilných kombajnochAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-KBB
TF
Details of topic0 / ----
13.
BTElektronika a exploatačné vybavenie v moderných traktoroch z hľadiska ich využitia a bezpečnosti práce.Angelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VAB
TFDetails of topic1 / 1
14.
DTEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovniĎuďák, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTITF
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Hodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadeníJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1
Tóth, K.
16.
DT
Hodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TFDetails of topic
1 / 1
17.
DT
Hodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku ChtelnicaDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
SUA
Details of topic
1 / 1
18.
DT
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI
SUA
Details of topic
1 / 1
19.DT
Hodnotenie informácií o stave sucha v pôde.
Rataj, V.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTITFDetails of topic0 / 1--
20.
DT
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITF
Details of topic
1 / 1
21.
DT
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic0 / 1--
22.
DT
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--TFDetails of topic2 / 1
23.DT
Hodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzy
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TFDetails of topic
1 / --
24.
BT
Metódy určovania spôsobilosti technických zariadení vo výrobných procesoch
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / --
--
25.
BTModerné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súpravDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
Raškovičová, B.
26.
BT
Moderné trendy v konštrukcii techniky na pozberovú úpravu obilnín z hľadiska bezpečnosti a kvality práce
Angelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-KBB
SUA
Details of topic0 / 1
--
27.BTMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / 1
--
28.
BTMožnosti využitia robotov v poľnohospodárstveMaga, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / 1 Nagy, G.
29.
DT
Možnosti využitia zhutneného biouhliaDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
30.
BT
Nasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Návrh webového sídla vybraného poľnohospodárskeho podniku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TFDetails of topic
0 / --
--
32.BT
Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako OZE
Maga, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
Kúdeľa, Ľ.
33.
DT
Posúdenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení vo vybranej organizácií
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
Novotná, N.
34.BT
Posúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTF
Details of topic
1 / 1
Žiška, M.
35.
DT
Realizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Jobbágy, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1
36.
BT
Rezanie vodným lúčom vo vybranom podniku Ďuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VAB
TF
Details of topic1 / 1 Tokár, S.
37.
DisT
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1
--
38.
BT
Technicko-exploatačné zhodnotenie dopravnej súpravy TATRA Phoneix
Findura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
39.
BT
Technika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovociaAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / 1
--
40.BTTechnika vo výrobnom systéme pestovania zemiakov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
Tkáč, A.
41.
DT
Téma podľa výberu a záujmu študenta
Ďuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
42.BTTrendy vývoja obilných kombajnovMaga, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
Varga, B.
43.
DT
Variabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.
Rataj, V.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
Brocka, B.
44.
DT
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
Findura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTITFDetails of topic0 / --
--
45.
DT
Vplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / -- Štetina, J.
46.
DT
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.Rataj, V.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TFDetails of topic0 / 1
--
47.
DT
Vplyv vybraných technogénnych faktorov na mechanickú pevnosť zrnínDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / --
48.
DT
Výroba brikiet z energetických plodín
Urbanovičová, O.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTISUA
Details of topic
1 / 1
Janíčková, K.
49.
BT
Využitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.
Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB
TF
Details of topic1 / 1 Kýška, M.
50.
BT
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
Urbanovičová, O.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PTB
SUA
Details of topic
0 / --
--
51.
DTVyužitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuMaga, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1
52.
BT
Vývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnín
Angelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
Hruška, V.
53.
BT
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
Marton, F.
54.BTVývojové trendy v technike pre chemickú ochranuFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / ----
55.
BT
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
Findura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTF
Details of topic
0 / --
--
56.
BT
Zavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podnikuDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
Ferko, Š.
57.
DT
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1
Škarítka, L.
58.
DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
Vörös, J.
59.
DT
Zhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
60.
DT
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranuDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITF
Details of topic
1 / -- Blaho, V.
61.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / --
62.
DT
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovocia
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
Pokoraczkí, D.
63.
DT
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Angelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1
64.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1 Janovič, F.
65.
DisT
Zníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológií
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL
TF
Details of topic
0 / --
--
66.
BT
Zváranie ultrazvukom a jeho využitie v praxi
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Bátovský, M.
67.BT
5. Hodnotenie časového nasadenia traktora pri poľnohospodárskych prácach
Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDM
SUA
Details of topic1 / 1