Prehľad vypísaných tém - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | H | I | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | 5

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BPAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-MKP
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorteKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Kováč, P.
3.
BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SR
Macák, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti témy1 / -- Križanová, N.
5.
DizP
Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL14
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
BP
Analýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhu
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Hojdan, Š.
7.
BP
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.DP
Aplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačov
Jobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTISPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Sádovský, M.
9.BPAplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / --
10.
BPBOZP a pravidlá v skladovom hospodárstveUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Benkovič, T.
11.BPDegradácia pôdy a možnosti jej eliminácie
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTFPodrobnosti témy1 / --
12.DPEkonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstve
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTISPUPodrobnosti témy
1 / 1
Čudai, A. F.
13.
BP
Elektronika a bezpečnostné systémy v obilných kombajnoch
Angelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy0 / --
--
14.
BP
Elektronika a exploatačné vybavenie v moderných traktoroch z hľadiska ich využitia a bezpečnosti práce.Angelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Mego, S.
15.DPEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti témy0 / 1--
16.
DP
Hodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadení
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TFPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, K.
17.
DPHodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
DizP
Hodnotenie efektívnosti spracovania hrozna vo vybranom vinárskom podnikuJobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL14TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Hodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku Chtelnica
Jobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTISPU
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Hodnotenie informácií o stave sucha v pôde.
Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITF
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.DPHodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnovKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy1 / 1
23.
DP
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnov
Maga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
24.DPHodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--TFPodrobnosti témy2 / 1
25.DP
Hodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzy
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
26.
DizP
Inovatívne opatrenia realizácie závlahovej sústavy pre efektívne riadenie závlahového režimuKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Moderné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súprav
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Moderné trendy v konštrukcii techniky na pozberovú úpravu obilnín z hľadiska bezpečnosti a kvality práce
Angelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-KBB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Monitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Možnosti využitia robotov v poľnohospodárstve
Maga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
DP
Možnosti využitia zhutneného biouhliaMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti témy
1 / 1
32.
BP
Nasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTF
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
BP
Návrh optimalizácie strojového parku vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-ADB
B-PDM
B-MPT
B-OTBA
B-TBB
B-OTB
TF
Podrobnosti témy0 / --
--
34.
BP
Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako OZE
Maga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTF
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
DP
Posúdenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení vo vybranej organizácií
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
BP
Posúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkov
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
37.DP
Realizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITF
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
BP
Rezanie vodným lúčom vo vybranom podniku
Ďuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Tokár, S.
39.
DizPSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
40.BPTechnicko-exploatačné zhodnotenie dopravnej súpravy TATRA Phoneix
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
BP
Technika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovocia
Angelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
42.BP
Technika vo výrobnom systéme pestovania zemiakov
Angelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DPTéma podľa výberu a záujmu študenta
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
44.BP
Trendy vývoja obilných kombajnov
Maga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy
1 / --
45.DP
Variabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Brocka, B.
46.
DP
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.
DP
Vplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojov
Findura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
Štetina, J.
48.DizPVplyv technológií obrábania pôdy na zmenu pôdnych vlastnostíMaga, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPLTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
50.
DP
Vplyv vybraných technogénnych faktorov na mechanickú pevnosť zrnínMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
51.
DP
Výroba brikiet z energetických plodín
Urbanovičová, O.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Využitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTB
TF
Podrobnosti témy1 / 1
53.DizP
Využitie bezpilotných lietadiel pri implementácii vybraných pracovných postupov v systéme presného poľnohospodárstva
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL14SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
54.
BP
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PTB
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.
DPVyužitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Paška, T.
56.
BPVývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnínAngelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
57.
BPVývojové trendy v malej záhradnej technikeFindura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--TFPodrobnosti témy1 / -- Marton, F.
58.
BP
Vývojové trendy v technike pre chemickú ochranuFindura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti témy
0 / ----
59.BPVývojové trendy v technike pre zber krmovín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TFPodrobnosti témy0 / ----
60.
BP
Zavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ferko, Š.
61.DP
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakov
Angelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
62.
DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
DP
Zhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITF
Podrobnosti témy
1 / 1
64.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranuFindura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
65.
DP
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
Findura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTITF
Podrobnosti témy
1 / --
Čelinák, A.
66.
DP
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovocia
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTITFPodrobnosti témy1 / 1
67.DP
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Okša, V.
68.
DP
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Angelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TFPodrobnosti témy1 / 1
69.
BP
Zváranie ultrazvukom a jeho využitie v praxi
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
70.
BP5. Hodnotenie časového nasadenia traktora pri poľnohospodárskych prácach
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1