Přehled vypsaných témat - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | H | M | N | P | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-MKPTFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti tématu0 / 1--
3.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti tématu0 / 1--
4.BPAnalýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SRMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / ----
5.BPAnalýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhuĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / 1--
6.BPAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DPAplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačovJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti tématu1 / 1 Sádovský, M.
8.BPAplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti tématu1 / -- Rechtorovič, A.
9.BPBOZP a pravidlá v skladovom hospodárstveUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPDegradácia pôdy a možnosti jej eliminácieMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / ----
11.DPEkonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstveJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTISPUPodrobnosti tématu1 / 1 Čudai, A. F.
12.DPEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu0 / 1--
13.DPHodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadeníJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti tématu1 / 1 Tóth, K.
14.DPHodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DPHodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku ChtelnicaJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTISPUPodrobnosti tématu1 / 1 Kopál, D.
16.DPHodnotenie ekonomickej efektívnosti výroby poľných plodín na vybranom podnikuKrištof, K.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu0 / ----
17.DPHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti tématu1 / 1 Janíček, D.
18.DPHodnotenie informácií o stave sucha v pôde.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti tématu0 / 1--
19.DPHodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti tématu2 / 1 Červený, M.
Lenďák, T.
20.BPModerné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súpravĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / 1--
21.BPMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / 1--
22.BPNasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu1 / 1 Bulla, A.
23.BPNávrh webového sídla vybraného poľnohospodárskeho podnikuMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / ----
24.BPPosúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkovĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu1 / 1 Žiška, M.
25.DPRealizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti tématu1 / 1 Pondela, P.
26.DisPSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTFPodrobnosti tématu0 / 1--
27.BPTechnika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovociaAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / 1--
28.BPTechnika vo výrobnom systéme pestovania zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu1 / 1 Tkáč, A.
29.DPTéma podľa výberu a záujmu študentaĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti tématu0 / 1--
30.BPTéma podľa výberu a záujmu študentaĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti tématu0 / ----
31.DPVariabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu0 / 1--
32.DPVplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejbyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu0 / ----
33.DPVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu0 / 1--
34.DPVýroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti tématu1 / 1 Janíčková, K.
35.BPVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / 1--
36.BPVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PTBSPUPodrobnosti tématu0 / ----
37.BPVývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu1 / 1 Hruška, V.
38.BPVývojové trendy v malej záhradnej technikeFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti tématu0 / ----
39.BPVývojové trendy v technike pre chemickú ochranuFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / ----
40.BPVývojové trendy v technike pre zber krmovínFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu0 / ----
41.BPZavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu1 / 1 Ferko, Š.
42.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti tématu1 / 1 Škarítka, L.
43.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu1 / 1 Vörös, J.
44.DPZhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu1 / 1 Čačo, Š.
45.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovociaAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu0 / 1--
46.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti tématu1 / 1 Okša, V.
47.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti tématu1 / 1 Janovič, F.
48.DisPZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTFPodrobnosti tématu0 / ----