Summary of topics offered - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | H | M | N | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / 1--
3.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SRMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
5.BTAnalýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhuĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
6.BTAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
7.DTAplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačovJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Sádovský, M.
8.BTAplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / -- Rechtorovič, A.
9.BTBOZP a pravidlá v skladovom hospodárstveUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
10.BTDegradácia pôdy a možnosti jej eliminácieMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
11.DTEkonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstveJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTISUADetails of topic1 / 1 Čudai, A. F.
12.DTEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
13.DTHodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadeníJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Tóth, K.
14.DTHodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
15.DTHodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku ChtelnicaJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTISUADetails of topic1 / 1 Kopál, D.
16.DTHodnotenie ekonomickej efektívnosti výroby poľných plodín na vybranom podnikuKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / ----
17.DTHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Janíček, D.
18.DTHodnotenie informácií o stave sucha v pôde.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
19.DTHodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic2 / 1 Červený, M.
Lenďák, T.
20.BTModerné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súpravĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
21.BTMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
22.BTNasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Bulla, A.
23.BTNávrh webového sídla vybraného poľnohospodárskeho podnikuMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
24.BTPosúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Žiška, M.
25.DTRealizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Pondela, P.
26.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1--
27.BTTechnika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovociaAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
28.BTTechnika vo výrobnom systéme pestovania zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Tkáč, A.
29.DTTéma podľa výberu a záujmu študentaĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / 1--
30.BTTéma podľa výberu a záujmu študentaĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / ----
31.DTVariabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
32.DTVplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejbyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / ----
33.DTVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
34.DTVýroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Janíčková, K.
35.BTVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
36.BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic0 / ----
37.BTVývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Hruška, V.
38.BTVývojové trendy v malej záhradnej technikeFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / ----
39.BTVývojové trendy v technike pre chemickú ochranuFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
40.BTVývojové trendy v technike pre zber krmovínFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
41.BTZavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Ferko, Š.
42.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Škarítka, L.
43.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic1 / 1 Vörös, J.
44.DTZhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic1 / 1 Čačo, Š.
45.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovociaAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
46.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Okša, V.
47.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Janovič, F.
48.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / ----