Přehled vypsaných témat - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | H | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | 5

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-MKP
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Analýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SR
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / -- Križanová, N.
5.BPAnalýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhuĎuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hojdan, Š.
6.BP
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
7.
DPAplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačovJobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTISPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.BPAplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Rechtorovič, A.
9.
BP
BOZP a pravidlá v skladovom hospodárstve
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Benkovič, T.
10.
BP
Degradácia pôdy a možnosti jej eliminácie
Macák, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Marjanović, S.
11.
DP
Ekonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstve
Jobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTISPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BPElektronika a bezpečnostné systémy v obilných kombajnochAngelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu0 / ----
13.
BP
Elektronika a exploatačné vybavenie v moderných traktoroch z hľadiska ich využitia a bezpečnosti práce.
Angelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti tématu1 / 1
14.
DP
Energetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovni
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DP
Hodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadení
Jobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
16.
DP
Hodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu1 / 1 Pavlovič, R.
17.
DP
Hodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku Chtelnica
Jobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTISPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
DP
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Janíček, D.
19.
DP
Hodnotenie informácií o stave sucha v pôde.
Rataj, V.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DPHodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnovMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DPHodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnovMaga, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTITFPodrobnosti tématu
1 / 1
Rusinko, M.
22.
DP
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
Ďuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
2 / 1
23.
DP
Hodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzy
Macák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITF
Podrobnosti tématu
1 / -- Titko, E.
24.
BP
Metódy určovania spôsobilosti technických zariadení vo výrobných procesochKrištof, K.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / ----
25.BPModerné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súpravĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
26.
BPModerné trendy v konštrukcii techniky na pozberovú úpravu obilnín z hľadiska bezpečnosti a kvality práceKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Monitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Možnosti využitia robotov v poľnohospodárstve
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Nagy, G.
29.
DP
Možnosti využitia zhutneného biouhliaKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Holan, M.
30.
BP
Nasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTFPodrobnosti tématu
1 / 1
31.
BP
Návrh webového sídla vybraného poľnohospodárskeho podnikuMacák, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako OZEKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kúdeľa, Ľ.
33.
DP
Posúdenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení vo vybranej organizácií
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
34.
BP
Posúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkovĎuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.DP
Realizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pondela, P.
36.
BP
Rezanie vodným lúčom vo vybranom podniku
Ďuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VABTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Tokár, S.
37.
DisP
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BP
Technicko-exploatačné zhodnotenie dopravnej súpravy TATRA Phoneix
Findura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--
TF
Podrobnosti tématu
0 / ----
39.
BP
Technika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovocia
Angelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
40.
BP
Technika vo výrobnom systéme pestovania zemiakov
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
41.DP
Téma podľa výberu a záujmu študenta
Ďuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Trendy vývoja obilných kombajnovMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
43.DP
Variabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Brocka, B.
44.DP
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
45.
DPVplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojovKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti tématu
1 / --
Štetina, J.
46.DP
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.
Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
47.
DPVplyv vybraných technogénnych faktorov na mechanickú pevnosť zrnínMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti tématu1 / -- Koval, T.
48.DP
Výroba brikiet z energetických plodín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.BP
Využitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.
Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kýška, M.
50.
BP
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PTB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
51.
DP
Využitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
52.
BP
Vývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnín
Angelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Hruška, V.
53.
BP
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--
TF
Podrobnosti tématu1 / --
54.
BP
Vývojové trendy v technike pre chemickú ochranu
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.BP
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
Findura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu0 / --
--
56.
BP
Zavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ferko, Š.
57.
DP
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
58.
DP
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti tématu
1 / 1
Škarítka, L.
59.
DP
Zhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
60.
DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranuKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITF
Podrobnosti tématu
1 / -- Čelinák, A.
61.DP
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
Findura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
62.
DP
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovocia
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pokoraczkí, D.
63.
DP
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Angelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--TFPodrobnosti tématu1 / 1 Janovič, F.
64.
DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TFPodrobnosti tématu1 / 1
65.
DisP
Zníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológií
Findura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTF
Podrobnosti tématu
0 / ----
66.
BP
Zváranie ultrazvukom a jeho využitie v praxi
Ďuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
67.
BP
5. Hodnotenie časového nasadenia traktora pri poľnohospodárskych prácach
Jobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1