Prehľad vypísaných tém - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | Č | D | H | I | K | M | O | P | T | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Alternatívne spôsoby vykurovania budov
Szabóová, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / -- Pivarček, F.
2.BPAnalýza denného osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti témy
1 / 1
3.
BP
Analýza kvality vetrania v zlievarenskej dielni
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / --
4.
DP
Analýza kvality výroby prevodovkových motorov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.BPAnalýza kvality vzduchu výrobného objektuKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Baláž, K.
6.
DP
Analýza mikroklimatických parametrov a osvetlenia v učebných priestoroch
Balková, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Analýza používaných druhov olejov v prostredí poľnohospodárskej techniky
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pohančeník, T.
8.
DizP
Analýza problémov odpadového hospodárstva a možnosti ich riešeníKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPLTFPodrobnosti témy0 / 1--
9.
BPAnalýza procesu spaľovania biomasyKažimírová, V.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DP
Analýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobu
Karandušovská, I.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-PTI
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
11.
DP
Analýza rizík pri zabezpečovaní nezávadnosti prostrediaŽitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Krnčanová, R.
12.
BPBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizáciíHolota, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Činitele ovplyvňujúce aktívnu bezpečnosť v doprave
Kuchar, P.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VABTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pacalaj, P.
14.
BPDodržiavanie bezpečnosti v chovoch hovädzieho dobytku
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Hodnotenie faktorov pracovného prostredia vo vybranom podniku
Žitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1
16.DPHodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredí
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy1 / 1
17.
BP
Hodnotenie kvality pracovného prostredia z hľadiska zaťaženia hlukom
Karandušovská, I.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďurický, M.
18.
DPHodnotenie nebezpečenstiev na pracoviskuKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kolenová, M.
19.
BP
Hodnotenie vybraných vlastností biomasy
Kažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / ----
20.
BPIdentifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenami
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
21.
DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícGálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTITF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dávidová, S.
24.
BP
Komparácia uhlíkovej stopy elektromobilov a automobilov so spaľovacím motoromHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Frtús, R.
25.DizPKvalita pracovného prostredia ako rizikový faktor v poľnohospodárstveKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveBoďo, Š.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
27.DP
Kvalita produkcie silikónových svetelných vodičov
Žitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
DP
Kvalita vnútorného prostredia vybraného poľnohospodárskeho objektu
Szabóová, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.
DizP
Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-VTDTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Možnosti a návrhy riešenia dopravy vybraného mesta
Holota, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Záchenský, Z.
31.
BP
Možnosti znižovania emisií v automobilovom priemysle
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Chleban, M.
32.
DP
Optimalizácia pracovného priestoru vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTITF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.DP
Parametre nastavenia valcových dopravníkov pri transporte navinutých "endless" materiálov
Holota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Posúdenie kvalitatívnych vlastností tepelnoizolačných materiálov
Balková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti témy
1 / 1
35.BP
Posúdenie osvetlenia z hľadiska bezpečnosti pri práci
Balková, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy1 / 1
36.DP
Posúdenie základných faktorov kvality prostredia v obytných budovách
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.DPProdukcia emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinuKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITF
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.BPTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-TOZ
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.
DP
Technológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch živočíšnej výroby
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
40.
BP
Tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií vybraného halového objektu
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBBTF
Podrobnosti témy
1 / --
41.
DP
Tepelnotechnický návrh rekonštrukcie poľnohospodárskeho objektuKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
42.
BP
Vplyv hluku na kvalitu pracovného prostredia vo vybranom podniku
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy
1 / 1
Mareček, M.
43.
DPVplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredieKažimírová, V.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozov
Gálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTITFPodrobnosti témy
1 / 1
45.
DPVyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BPVýhody a nevýhody prevodoviek a ich preferencie u spotrebiteľovKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Arvay, A.
47.
BP
Výkonnostné a viskozitné klasifikácie olejov používaných v osobnej a nákladnej doprave
Kuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTF
Podrobnosti témy
1 / 1
48.DPVyužitie nástrojov riadenia kvality vo vybranej potravinárskej organizácii
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Lendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
DizP
Zavádzanie digitálnych technológií v chove dojnícGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DP
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri spracovaní kávyHolota, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
52.
DizP
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.
DizP
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--