Prehľad vypísaných tém - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | K | M | O | P | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPKvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Jančušová, M.
3.DizPManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-VTDTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPOptimalizácia pracovného priestoru vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPProdukcia emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-TOZSPUPodrobnosti témy0 / ----
7.DPTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch živočíšnej výrobyKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPTepelnotechnický návrh rekonštrukcie poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / ----
9.DPVplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredieKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / ----
10.DPVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Százová, R.
11.DizPZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14SPUPodrobnosti témy0 / ----