Prehľad vypísaných tém - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | Č | D | H | I | K | M | O | P | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Alternatívne spôsoby vykurovania budov
Szabóová, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VABTF
Podrobnosti témy
1 / --
2.
BP
Analýza denného osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBBTF
Podrobnosti témy
1 / 1
3.BPAnalýza kvality vetrania v zlievarenskej dielniSzabóová, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / --
Benko, M.
4.
DP
Analýza kvality výroby prevodovkových motorov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBITF
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BP
Analýza kvality vzduchu výrobného objektu
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
6.DP
Analýza mikroklimatických parametrov a osvetlenia v učebných priestoroch
Balková, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.BP
Analýza používaných druhov olejov v prostredí poľnohospodárskej techniky
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pohančeník, T.
8.DizPAnalýza problémov odpadového hospodárstva a možnosti ich riešení
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BPAnalýza procesu spaľovania biomasyKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / ----
10.DPAnalýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.DP
Analýza rizík pri zabezpečovaní nezávadnosti prostredia
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy1 / 1 Krnčanová, R.
12.
BPBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácií
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Činitele ovplyvňujúce aktívnu bezpečnosť v doprave
Kuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
14.BP
Dodržiavanie bezpečnosti v chovoch hovädzieho dobytku
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.
DP
Hodnotenie faktorov pracovného prostredia vo vybranom podnikuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
DP
Hodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredí
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy1 / 1
17.
BP
Hodnotenie kvality pracovného prostredia z hľadiska zaťaženia hlukom
Karandušovská, I.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďurický, M.
18.
DP
Hodnotenie nebezpečenstiev na pracoviskuKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy
1 / 1
19.
BP
Hodnotenie vybraných vlastností biomasy
Kažimírová, V.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Identifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenami
Žitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.DPInovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícGálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTITF
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Gálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.DPInovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícGálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
BP
Komparácia uhlíkovej stopy elektromobilov a automobilov so spaľovacím motorom
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VABTFPodrobnosti témy
1 / 1
Frtús, R.
25.
DizP
Kvalita pracovného prostredia ako rizikový faktor v poľnohospodárstve
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Boďo, Š.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
DP
Kvalita produkcie silikónových svetelných vodičov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šinkora, M.
28.
DP
Kvalita vnútorného prostredia vybraného poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.
DizP
Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-VTD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.BP
Možnosti a návrhy riešenia dopravy vybraného mesta
Holota, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy1 / 1
31.
BP
Možnosti znižovania emisií v automobilovom priemysleKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Chleban, M.
32.DP
Optimalizácia pracovného priestoru vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DPParametre nastavenia valcových dopravníkov pri transporte navinutých "endless" materiálov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Posúdenie kvalitatívnych vlastností tepelnoizolačných materiálovBalková, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ölvecký, M.
35.
BPPosúdenie osvetlenia z hľadiska bezpečnosti pri práciBalková, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBBTFPodrobnosti témy
1 / 1
36.
DPPosúdenie základných faktorov kvality prostredia v obytných budováchBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DP
Produkcia emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinu
Karandušovská, I.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.BPTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-TOZSPU
Podrobnosti témy
0 / ----
39.
DPTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch živočíšnej výrobyKarandušovská, I.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií vybraného halového objektu
Szabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / -- Absolon, M.
41.
DP
Tepelnotechnický návrh rekonštrukcie poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTI
TF
Podrobnosti témy1 / --
42.BPVplyv hluku na kvalitu pracovného prostredia vo vybranom podniku
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DP
Vplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredie
Kažimírová, V.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozovGálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
45.
DPVyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozovGálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Ristová, B.
46.
BP
Výhody a nevýhody prevodoviek a ich preferencie u spotrebiteľov
Holota, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Arvay, A.
47.BP
Výkonnostné a viskozitné klasifikácie olejov používaných v osobnej a nákladnej doprave
Kuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy
1 / 1
48.
DP
Využitie nástrojov riadenia kvality vo vybranej potravinárskej organizácii
Holota, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.DizPZavádzanie digitálnych technológií v chove dojnícKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri spracovaní kávy
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Borecký, M.
52.DizPZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
TF
Podrobnosti témy0 / --
--
53.
DizP
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14SPUPodrobnosti témy
0 / --
--