Prehľad vypísaných tém - Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

* | M

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍ
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)TFPodrobnosti témy
1 / 1