Prehľad vypísaných tém - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | H | I | L | M | N | O | P | S | U | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPHodnotenie eróznej ohrozenosti vybraného územia pomocou GISTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Veverková, K.
2.DPHodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII, I-ZHIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Varga, A.
3.BPHodnotenie prejavov klimatickej zmeny pomocou GISČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC, B-ZBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPIdentifikácia historických lokalít so zvýšením obsahom organického uhlíkaIgaz, D.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPIndexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmenyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
6.DizPLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPMetódy merania vlhkosti pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Marták, J.
8.BPMetódy modelovania vlhkosti pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPMožnosti priestorového určovania pôdnej vlhkostiTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Perhala, M.
10.BPNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC, B-ZBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII, I-ZHIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPOpatrenia proti vodnej erózii na poľnohospodárskej pôdeAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Švihrová, V.
13.DizPPovrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdamiŠurda, P.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
14.BPStanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciouAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPUrčovanie intenzity vodnej erózieAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
16.DizPVplyv aplikácie biouhlia na emisie skleníkových plynov z pôdyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPVplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodinyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 2 Mikulovský, B.
18.BPVplyv aplikácie biouhlia na vybrané charakteristiky v systéme pôda-rastlina-atmosféraHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
19.DizPVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
20.DPVplyv vybraných pôdnych aditív na množstvo koreňovej biomasy poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPVplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--