Summary of topics offered - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | E | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAplikácia metód hodnotenia drevín v sídelnej krajine.Rovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABCSUADetails of topic1 / 1 Villárová, L.
2.DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTISUADetails of topic0 / ----
3.DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTISUADetails of topic0 / ----
4.BTBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
5.DTEnvironmentálne aspekty vertikálnych stienŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic1 / 1 Liktorová, Ž.
6.BTJedlé kvety a plody zo sortimentu letničiek a dvojročných rastlínGogoláková, A.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / -- Luptáková, S.
7.DTKoncepcia zbierok interiérových rastlín v expozičných skleníkoch Botanickej záhrady SPU v NitreŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
8.BTKvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / ----
9.BTLetničky na rez a sušenieGogoláková, A.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC, B-ZBCFZKIDetails of topic0 / ----
10.DTManažment zakladania a údržby záhonov ruží v mestskom prostredíRovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
11.BTMetódy hodnotenia vertikálnych stien v interiériŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
12.BTModel výchovy a údržby tvarovaných živých plotovRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABCSUADetails of topic1 / 1 Gašparík, A.
13.DTNávrh sadovnícko-architektonických úprav vybraného územiaKollár, J.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1--
14.DTOptimalizácia pestovania gerbier na rez kvetovGogoláková, A.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / ----
15.DTPlán údržby drevín na modelovom územíRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic1 / 1 Nosko, K.
16.DTSadovnícko-architektonické riešenie mestského Handparku v HandlovejKollár, J.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic1 / 1 Snitka, S. M.
17.DTSpracovanie dokument starostlivosti o dreviny pre vybrané plochy zelene v meste TurzovkaRovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTISUADetails of topic1 / 1 Porvazník, J.
18.BTSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14, B-ZBCSUADetails of topic0 / 2--
19.DTTechnologické princípy revitalizácie bylinných spoločenstiev v urbanizovaných podmienkach mestaHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ARI, I-BTIFZKIDetails of topic0 / 2--
20.DTVyužitie autochtónnych druhov rastlín vo floristikeGogoláková, A.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / ----
21.DTVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
22.DTZaloženie a prevádzka škôlky drevínRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Horváth, M.
23.DTZhodnotenie fenologickej aktivity javora horského (Acer pseudoplatanus L.) v Kysuckom Novom MesteBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
24.BTZhodnotenie výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951) v Nitrianskom krajiBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--