Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | E | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAplikácia metód hodnotenia drevín v sídelnej krajine.Rovná, K.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Villárová, L.
2.DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTISPUPodrobnosti témy0 / ----
3.DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTISPUPodrobnosti témy0 / ----
4.BPBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPEnvironmentálne aspekty vertikálnych stienŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Liktorová, Ž.
6.BPJedlé kvety a plody zo sortimentu letničiek a dvojročných rastlínGogoláková, A.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / -- Luptáková, S.
7.DPKoncepcia zbierok interiérových rastlín v expozičných skleníkoch Botanickej záhrady SPU v NitreŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPKvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / ----
9.BPLetničky na rez a sušenieGogoláková, A.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC, B-ZBCFZKIPodrobnosti témy0 / ----
10.DPManažment zakladania a údržby záhonov ruží v mestskom prostredíRovná, K.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPMetódy hodnotenia vertikálnych stien v interiériŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPModel výchovy a údržby tvarovaných živých plotovRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Gašparík, A.
13.DPNávrh sadovnícko-architektonických úprav vybraného územiaKollár, J.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPOptimalizácia pestovania gerbier na rez kvetovGogoláková, A.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy0 / ----
15.DPPlán údržby drevín na modelovom územíRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Nosko, K.
16.DPSadovnícko-architektonické riešenie mestského Handparku v HandlovejKollár, J.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Snitka, S. M.
17.DPSpracovanie dokument starostlivosti o dreviny pre vybrané plochy zelene v meste TurzovkaRovná, K.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Porvazník, J.
18.BPSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14, B-ZBCSPUPodrobnosti témy0 / 2--
19.DPTechnologické princípy revitalizácie bylinných spoločenstiev v urbanizovaných podmienkach mestaHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ARI, I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
20.DPVyužitie autochtónnych druhov rastlín vo floristikeGogoláková, A.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy0 / ----
21.DPVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPZaloženie a prevádzka škôlky drevínRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, M.
23.DPZhodnotenie fenologickej aktivity javora horského (Acer pseudoplatanus L.) v Kysuckom Novom MesteBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPZhodnotenie výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951) v Nitrianskom krajiBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--