Summary of topics offered - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | B | D | F | H | K | M | R | S | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTISUADetails of topic0 / ----
2.BTBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 1 Balalová, K.
3.BTDendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic1 / 1 Luptáková, M.
4.DTFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
5.BTHodnotenie stability stromov na modelovom územíRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic1 / 1 Rokášiová, R.
6.BTKvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 1--
7.BTManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBC
B-ABC
FZKIDetails of topic0 / 2--
8.BTManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 2--
9.BTMožnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajinePaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Peterka, M.
10.DTRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTI
I-ZHI
FZKIDetails of topic0 / 2--
11.BTRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 2 Baková, L.
12.BTStratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mestaHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic2 / 2 Kováčová, D.
Bilkóová, K.
13.BTSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14
B-ZBC
FZKIDetails of topic0 / 2--
14.DTVplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Ďurajková, M.
15.BTVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 2--
16.DTVplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
17.BTVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Podhorský, M.
18.DTVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
19.BTZhodnotenie kvality zelene v obci BernolákovoRovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--