Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | D | F | H | K | M | R | S | Š | V | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
2.
BP
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Balalová, K.
3.BPDendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Luptáková, M.
4.
DPFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebKatedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Hodnotenie stability stromov na modelovom území
Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
6.BP
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
9.
BP
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Paganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Peterka, M.
10.DP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy
0 / 2
--
11.
BP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
Baková, L.
12.BP
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy2 / 2 Bilkóová, K.
Kováčová, D.
13.BP
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstiev
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
14.DizPŠtúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostrediaPaganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
D-ARDFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladby
Šajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďurajková, M.
16.
BP
Vplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stien
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
DP
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejKatedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BPVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesKatedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
DP
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
20.
BP
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Brunel, M.