Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | D | F | H | K | M | R | S | Š | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Bakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTISPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1