Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | D | F | H | K | M | R | S | Š | V | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.BP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
Baková, L.