Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | D | F | H | K | M | R | S | Š | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladby
Šajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Ďurajková, M.
2.
BP
Vplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.DPVplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejKatedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
4.
BPVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Podhorský, M.
5.
DP
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Paganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--