Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | F | H | K | M | R | S | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTISPUPodrobnosti témy0 / ----
2.BPBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Balalová, K.
3.DPFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPHodnotenie stability stromov na modelovom územíRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPKvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBC
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
7.BPManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
8.BPMožnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajinePaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Peterka, M.
9.DPRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTI
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
10.BPRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 2 Baková, L.
11.BPStratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mestaHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy2 / 2 Kováčová, D.
Bilkóová, K.
12.BPSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
B-ZBC
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
13.DPVplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Ďurajková, M.
14.BPVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
15.DPVplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--