Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | D | F | H | K | M | R | S | Š | V | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaKatedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.BPBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
BP
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Raček, M.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.DPFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTIFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.BPHodnotenie stability stromov na modelovom územíKatedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Rokášiová, R.
6.
BP
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Manažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
9.
BP
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajinePaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
11.
DP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
BPStratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
2 / 2 Bilkóová, K.
Kováčová, D.
13.
BP
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DizP
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DP
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladby
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Ďurajková, M.
16.
BP
Vplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stien
Šajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
17.DP
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistej
Paganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
18.
BP
Výskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy
1 / 1
19.
DP
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--