Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | D | F | H | K | M | R | S | Š | V | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Bakay, L.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTISPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
3.BP
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Raček, M.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Luptáková, M.
4.DP
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadieb
Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
5.BPHodnotenie stability stromov na modelovom území
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
6.BPKvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
BP
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Paganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
DP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy
0 / 2
--
11.
BP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
12.
BP
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mestaHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
2 / 2
13.
BPSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievKatedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2
--
14.DizP
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Paganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DPVplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Ďurajková, M.
16.BP
Vplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stien
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
DPVplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejKatedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
18.
BP
Výskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Bakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Podhorský, M.
19.DPVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
20.
BPZhodnotenie kvality zelene v obci BernolákovoKatedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1